Jindra Švihnosová - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a vedení personalistiky Odolena Voda

V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda Jihočeský kraj

 • Mobil: +420 608 725 502
 • IČO: 87529408

Popis činnosti

 

Komplexní služby pro drobné podnikatele, malé a středně velké firmy v oblastech vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a vedení personalistiky.

 

Účetnictví:

 • Zajistím komplexní účetní servis
 • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih
 • kontrolu a zaúčtování přijatých a vydaných faktur
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů od klienta
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • účtování v cizích měnách, zaúčtování kurzových rozdílů
 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů
 • účtování na střediska nebo zakázky
 • vedení skladové evidence a evidence majetku, účtování interních dokladů
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení

 

Daňová evidence:

 • kompletní vedení a zpracování daňové evidence pro plátce i neplátce DPH
 • vedení a zpracování peněžního deníku (přehledu o příjmech a výdajích)
 • zpracování a vedení přehledu pohledávek a závazků
 • zpracování a vedení pokladní knihy
 • vedení přehledu o majetku a s tím spojených odpisů

 

Mzdy a personalistika:

 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, prohlášení poplatníka
 • přihlášení zaměstnavatele na příslušném úřadě okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančním úřadě k příslušným daním (dále jen OSSZ, ZP a FÚ)
 • přihlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
 • při skončení pracovního poměru odhlášení zaměstnance na OSSZ a ZP
 • předání dokumentů spojených s odhlášením, a to zejména:
 • potvrzení o zaměstnání
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • a další na žádost zaměstnance

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: Jindra Švihnosová - vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a vedení personalistiky Odolena Voda

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy
V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda